Jenda Hadrava – domácí stránka


Výuka v letním semestru 2017/2018:

Cvičení z Úvodu do UNIXu (úterý od 14.00 v SU2) [NSWI095].

Záskok na UNIXu (úterý od 10.40 v SU2)

Výuka v zimním semestru 2017/2018

Cvičení z Objektově orientovaného programování (čtvrtek od 17.20 a pátek od 12.20 v K11) [NMIN201]

Různé:

Starší výuka – archiv

Setkávání k principům počítačů v zimním semestru 2016/2017 (v malé klubovně kolejí 17. listopdau; středy od 20.00)

Matematická tabulka