Zkouška z Lineární algebry

Průběh zkoušky

Na zkoušce vám budou položeno pět otázek: 1.-3. definice pojmu a jejich aplikace, 4. formulace věty a její důkaz, 5. přehledově jedna kapitola - již bez důkazů, spíše s důrazem na souvislosti jednotlivých pojmů apod. Po zadání otázek budete mít zhruba 30 minut na přípravu a poté vám vaše odpovědi zkontroluji, popřípadě mi nejasnosti vysvětlíte ústně. Pokud si připravíte srozumitelné a čitelné poznámky k zadaným otázkám, nebudu se vás pak muset tolik ptát na podrobnosti.

Obvykle zkouška trvá 2-3 hodiny.

Na zkoušku si přineste pero nebo tužku a pro případ potřeby studijní, občanský nebo nějaký jiný průkaz s fotografií pro ověření totožnosti. Zadání otázek a papíry na přípravu dostanete ode mne.

Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny.

Společenský oblek není nezbytně nutný, byť se očekává jistá míra dodržování společenských konvencí.

Bonusové testy

Před začátkem zkouškového vypíšu dva termíny bonusových testů. Úspěšné napsání testu bude uznáno namísto ústní zkoušky. Na test nevyžaduji zápočet (ten v té době ještě nemusíte mít od svého cvičícího udělěn). Zápočet si budete muset získat dodatečně od svého cvičícího.

Test má podobný formát jako zkouška. Prvních pět otázek je na teorii (tři definice + aplikace, jedna věta s důkazem, jedna přehledová otázka), ovšem v testu budou navíc 1-2 početní úlohy. Test je pouze písemný a to na 90 minut.

Výsledky testu oznámím e-mailem během 1-2 pracovních dnů.

Příprava na zkoušku

Přípravě na zkoušku věnujte dost času. Hodně pište, uvědomujte si souvislosti pojmů, soustřeďte se na precizní formulaci vět, apod. Nezapomínejte na předpoklady tvrzení, ty jsou stejně důležité jako formální zápis vztahů vzorcem. Každý pojem i tvrzení si ilustrujte na konkrétním příkladě, kreslete si obrázky. Netriviální obraty z důkazů si zkuste vysvětlit nanečisto, nejlépe kamarádům. Nesnažte se dohnat učivo poslední večer nebo poslední hodinu před zkouškou. Zbytečně se netrémujte a raději věnujte čas aktivnímu odpočinku, abyste měli na zkoušce dostatek sil.

Zkoušky si rozvrhněte s dostatečnou rezervou. Je vypsáno dostatek termínů, abyste v případě neúspěchu měli čas na druhý nebo i třetí pokus. Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte. Odkládáním zkoušky jen riskujete, že zkoušku už nesložíte. Krom toho, propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků.

Studenti z jiné paralelky

Je obvyklé, že se student nechá vyzkoušet od svého přednášejícího a přednost by měli mít ti, kdo k přednášejícímu patří (tím spíše, je-li zkouška určená pro zahraniční studenty, kteří se nemohou z pochopitelných důvodů účastnit zkoušek v českém jazyce).

Dle univerzitních pravidel nelze odmítnout studenta, přihlásí-li se na termín zkoušky k libovolnému přednášejícímu v rámci volné kapacity. V tom případě ovšem nemusí zkoušející brát ohled na to, když v jiné paralelce byla látka přednášena v jiném rozsahu, do jiné úrovně podrobností, s jiným značením apod.

Přeji vám hodně úspěchů a to nejenom u zkoušky z lineární algebry.

Jiří Fiala, listopad 2021