Algoritmy a datové struktury I (NTIN060) LS 2009/2010