Site logo

Cvičení z Diskrétní matematiky (pátek od 10:40)

Zde jsou informace ohledně cvičení z Diskrétní matematiky (2017/2018), které cvičím. Hlavní přednáška je vyučována panem doktorem Tancerem.

Půběžné výsledky.

Upozornění. Poslední dobou jsem zahlcen spamy. Proto při komunikaci mailem, vložte do jeho předmětu kód přednášky, tj. NDMI002.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je potřeba získat 2/3 z celkového počtu bodů. Body se dají získat z písemek a domácích úkolů. Je plánováno 10 krátkých písemek a 11 domácích úkolů. Za každý domácí úkol a za každou písemku lze získat maximálně 10 bodů. Tedy celkově lze získat 210 bodů a pro získání zápočtu je potřeba alespoň 140 bodů.

Písemky se píší na každém cvičení. Pouze na posledním cvičení se písemka psát nebude, tzn. poslední písemka se píše 5.1.2018. Písemka se zadá na začátku cvičení v 10:40 a na její vypracování je čas do 10:55. Na pozdní příchod se nebere ohled, tzn. pokud přijdete pozdě, pořád platí, že písemku musíte odevzdat do 10:55. Na posledním cvičení, tj. 12.1.2018, bude možnost si opravit 2 písemky, tzn. pokud se vám některá písemka nepovedla nebo jste na některé písemce chyběli, je možné si je znovu napsat na posledním cvičení. (Ale zadání opravné písemky se bude lišit.) Pokud si budete chtít opravit některou písemku, dejte mi vědět do předposledního cvičení, tzn. do 5.1.2018, ze kterého okruhu si chcete opravit písemku. Dejte mi to vědět buď ústně na cvičení nebo mailem. Do celkového výsledku se započítají výsledky z opravných písemek, i kdyby výsledky z opravných písemek byly horší.

Domácí úkoly se zadávají pravidelně na každém cvičení. Na jejich vypracování je přesně týden. Domací úkoly je možné odevzdávat přes mail nebo písemně na papíře, který mi dáte na cvičení. Při odevzdání přes mail použijte takový formát, který se dá dobře vytisknout na černobílé tiskárně (např. napsat řešení v LibreOffice a uložit soubor ve formátu pdf).

Při speciálních příležitostech se někdy zadají bonusové příklady. Body z bonusových příkladů se počítají do celkové sumy bodů pro zápočet. Nemusíte se obávat, že bonusové body vám změní hranici potřebnou pro získání zápočtu. Body z bonusových příkladů se neberou v úvahu pří počítání hranice 2/3 bodů potřebných pro získání zápočtu. Pro počítání 2/3 hranice se berou v potaz pouze body z písemek a domácích úkolů.

UPDATE (14.1.2018) Při diskusi s garantem předmětu bylo dohodnuto, že studentům, kterým chybí body, bude umožněno si napsat jednu opravno písemnou práci ve zkouškovém období. Opravná písemná práce se píše ve stejný čas jako je zkouška vypsaná panem doktorem Tancerem. Pokud si chcete opravnou písemnou práci napsat, napište mi nejpozději dva dny přede dnem, kdy by jste si ji chtěli napsat, s určením okruhů, které si chcete opravit. Opravná písemná práce bude mít stejný charakter jako opravná písemná práce, která se psala na posledním cvičení, tzn. body, které jste získali z písemek, jež si chcete opravit, se anulují, a přičtou se vám body z opravné písemné práce. V opravné písemné práci psané ve zkouškovém období je však možné si opravit až 8 písemných prací. Za každou písemku, kterou si opravíte, budete moci získat nejvýše 10  bodů a čas na řešení jedné písemné práce bude 15 minut, tzn. pokud si budete chtít opravit 5 písemných prací, bude za 5 x 10 bodů s tím, že celkový čas na její řešení bude 5 x 15 minut, což je 75 minut. Právo na opravnou písemnou práci budou mít studenti, kterým to může pomoct překonat hranici 140 bodů, potřebnou pro získání zápočtu, tzn. pokud máte 50 bodů a opravná písemná práce vám umožní získat maximálně 70 bodů, neobtěžujte sebe, ani mě jejím psaním.

Pokud se dostanete alespoň na 135 bodů, lze získání zápočtu vyřešit osobně skrze vyřešení kupy příkladů.

Zadání domácích úkolů

Při řešení domácích úkolů přesně zdůvodněte každý krok, který jste použili.

Písemka

 • 1. písemka (20.10.2017): matematická indukce.
 • 2. písemka (27.10.2017): relace. Zopakujte si pojmy reflexivní, symetrická, antisymetrická, transitivní, ekvivalence, uspořádání a skládání relací.
 • 3. písemka (3.11.2017): uspořádání. Zopakujte si pojmy inverzní relace, maximální a minimální prvek.
 • 4. písemka (10.11.2017): kombinatorické počítání.
 • 5. písemka (24.11.2017): princip inkluze a exkluze. Viz příklady.
 • 6. písemka (1.12.2017): Pravděpodobnost. Zopakovat: množinové operace s jevy, klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů.
 • 7. písemka (8.12.2017): Střední hodnota náhodné veličiny. Zopakovat: náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, střední hodnota.
 • 8. písemka (15.12.2017): Grafy, obecné pojmy (1). Zopakovat: graf, isomorfismus, podgraf, indukovaný podgraf, cesta, kružnice, úplný graf, matice sousednice, skóre.
 • 9. písemka (22.12.2017): Grafy, obecné pojmy (2). Zopakovat: to samé, co v "Grafy, obecné pojmy (1)", a dále: eulerovský tah (otevřený/uzavřený), hamiltonovská kružnice, komponenta souvislosti. UPOZORNĚNÍ: Písemka bude za více bodů a čas na její řešení bude alespoň 20 minut.
 • 10. písemka (5.1.2018): Grafy, základní věty.: Zopakovat: stromy (charakterizace stromů), isomorfismus (nutné podmínky pro isomorfismus dvou grafů), skóre (princip sudosti), dále je dobré znát věci z "Grafy, obecné pojmy (2)"

Bonusové příklady

 • 1. série. Termín odevzdání je 22.12.2017 10:40.
 • 2. série. Termín odevzádní je 7.2.2018 00:00. (Vymezuji si mít alespoň týden na opravu bonusové série.)

Dalsí příklady

 • Dobrým zdrojem řešených příkladů je stránka kamu s příklady.
 • Pokud vám příklady ze sbírky na kamu připadají jednoduché, zkuste si počítat jedno- a dvou-hvězdičkové příklady v Kapitolách z diskrétní matematiky od prof. Matouška a prof. Nešetřila.
 • Pokud vám i příklady z Kapitol připadají primitivní, můžete zkusit sbírku příkladů Lásló Lovász: Combinatorial problems and exercises. Ale předem varuji, že je to pro pokročilé.

© 2017 Josef Amemori