doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.

Dne 1. Června 2018 proběhlo v Praze v refektáři budovy MFF UK vzpomínkové setkání. Pdf pozvánka.

Videozáznam odpoledních přednášek.