Informace k přednášce "Topologické metody v kombinatorice" 
(Martin Balko, Martin Tancer, KAM) 2018/2019

Termín

Přednáška je prozatím rozvrhnuta na středu 12:20 v S8. V případě zájmu se termín ještě může změnit.

Cvičení bude probíhat především metodou samostatné práce posluchačů (řešení domácích úkolů). Cvičení povedou Martin Balko a Martin Tancer a koná se ve středu od 14:00 v učebně S1.

Anotace

Jedním z důležitých důkazových prostředků v diskrétní matematice je aplikace vět z algebraické topologie, zejména různých vět o pevném bodě apod. V přednášce probereme potřebné topologické pojmy a výsledky a dokážeme několik kombinatorických a geometrických výsledků topologickými metodami. Vhodné pro studenty vyšších ročníků matematiky, teoreticky zaměřené informatiky a pro doktorandy. Speciálně pro informatiky může sloužit i jako (náhražkový) úvod do topologie, nesmírně významného odvětví matematiky, s nímž se však v průběhu základního studia běžně vůbec nesetkají.

Osnova

Základní pojmy obecné topologie, simpliciální komplexy (pojmy a základní fakta), Borsukova-Ulamova věta, její zobecnění a aplikace, věty o nevnořitelnosti a barevnosti (např. barevnost Kneserových grafů). O probrané látce si můžete udělat představu z obsahu minulého běhu přednášky z let 2010 a 2014 či podobné přednášky na ETH v Curychu. Nicméně obsah bude tentokrát poněkud obměněn.

Literatura

Probraná látka