Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Umístění prací v jednotlivých sekcíchSekce S1 Matematická analýza

1. místo
Jan Vybíral:Optimality of Function Spaces for Boundedness of Linear Operators and Sobolev Embeddings
2. místo
Marek Lampart:Two types of chaos and relation between them
Vít Špinka:Konstrukce neseparabilního polynomiálně reflexivního Banachova prostoru

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Michal Vyoral:Frakcionalní Brownův pohyb
2. místo
Miloš Kopa:Úžitkové funkce so zmenami
Ľubomír Schmidt:Model špekulatívnych menových útokov
3. místo
Mária Alexová:Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier so stochastickou volatilitou
Svatava Vyvialová:Stabilita v úlohách vícekriteriálního stochastického programování
Čestné uznání
Matěj Stránský:Vliv výpočetních podkladů v životním pojištění

Sekce S3 Matematické struktury

1. místo
Alžběta Haková:The structure of variational first-order partial differential equations
Jan Štola:Viditelnostní reprezentace úplných grafů
2. místo
Diana Piguetová:Infinite Coloring of the Finite Subsets of the Natural Numbers
Milan Tuhársky:Analógia Kotzigovej vety pre veľké normálne mapy
3. místo
Jakub Černý, Zdeněk Dvořák
Vít Jelínek, Jan Kára
Pavel Podbrdský:Hrací barevnost orientovaných grafů

Sekce S4 Teoretická informatika

1. místo
Jan Kára:Horní odhad na velikost read-once binárních rozhodovacích diagramů pro problém EAR_n
Branislav Kusý:Algorithm Determining the Maximal Genus of Signed Graphs
2. místo
Richard Kráľovič:Time and Space Complexity of Reversible Pebbling
3. místo
Martin Králik:Some Properties of Deterministic g-Systems
Čestné uznání
Barbara Klimszová:PM-kolonie

Sekce S5 Aplikovaná matematika

1. místo
Karel Švadlenka:Řešení rovnic popisujících příjem živin kořeny rostlin
2. místo
Tomáš Fürst:Vnitřní strukturalizace v deformovaných materiálech
Josef Uchytil:Gaussova kvadratura na kruhu a kouli
3. místo
Tomáš Neustupa:Numerické řešení proudění profilovými mřížemi
Mariana Remešíková:Použitie numerických metód v ulohách infiltrácie
Čestné uznání
Peter Sebestyén:Multiple Robots in Space: an Adaptive Eco-Grammar Model
Miriam Švaralová:Matematické metódy denotačnej analýzy