Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Propozice soutěže


 1. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) prezenčního bakalářského nebo magisterského studia kterékoliv fakulty resp. vysoké školy v ČR nebo SR.
 2. Soutěž se uskuteční ve formě závěrečné Studentské konference SVOČ 2002, kterou uspořádá ve dnech 13.-15. 5. 2002 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.
 3. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Fakulty mohou výběr prací zajistit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací závisí na jednotlivých fakultách.
 4. Fakulty přihlásí studenty do závěrečné konference nejpozději do 15. 4. 2002 na níže uvedenou adresu řídícího výboru. K tomuto datu je třeba zaslat:
 5. Titulní strana soutěžní práce musí jasně vyjadřovat, že se jedná o práci podanou do soutěže SVOČ 2002. Práce musí být vhodně svázána, např. kroužkovou vazbou. K práci musí být přiložen abstrakt délky nejvýše jedné strany formátu A4, ve kterém musí být mimo jiné přesně vymezen vlastní přínos autora a případně vztah předložené práce k diplomové práci autora a k jeho pracím podaným do soutěže SVOČ v minulých letech resp. do jiných soutěží obdobného charakteru.

  Dále musí být k práci přiložen posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty, která práci přihlašuje.

 6. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 7. V roce 2002 je SVOČ vyhlášena v sekcích:
 8. Řídící výbor SVOČ má právo přeřadit práce do jiné sekce, sloučit sekce nebo rozdělit sekce v závěrečném kole v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.
 9. Účastníkům Studentské konference SVOČ budou uhrazeny pobytové náklady, úhradu cestovného si zajistí sami.