Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Program závěrečné konference soutěžeZávěrečná přehlídka prací soutěže SVOČ 2002/ŠVOČ 2002 se uskuteční ve dnech 13. až 15. května 2002 v Praze v rámci oslav 50. výročí založení Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Pondělí 13. května 2002

18:00 - 19:30registrace mimopražských účastníků (kolej Kajetánka)

Úterý 14. května 2002

8:30 - 9:15registrace ostatních účastníků (posluchárna K1, MFF UK, Karlín)
9:30 slavnostní zahájení (posluchárna K1, MFF UK, Karlín)
10:00prezentace prací podle sekcí (rozpis poslucháren bude upřesněn)
12:30 - 14:30občerstvení (posluchárna K1, MFF UK, Karlín)
14:00prezentace prací podle sekcí (sekce S2 a S5)
19:30 - 21:30zvláštní představení divadla Semafor

Středa 15. května 2002

9:00slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků ve Vlasteneckém sále Karolina


Program prezentací v jednotlivých sekcíchSekce S1 Matematická analýza

10:00Rostislav Černý:Laslettova transformace pro Booleův model
10:25Marek Lampart:Two types of chaos and relation between them
10:50Andrea Mesiarová:Triangular subnorms
11:15Pavel Rucki:Irrationality and Transcendence of Infinite Series
11:40Vít Špinka:Konstrukce neseparabilního polynomiálně reflexivního Banachova prostoru
12:05Jan Vybíral:Optimality of Function Spaces for Boundedness of Linear Operators and Sobolev Embeddings
12:30Konec prezentace

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

10:00Mária Alexová:Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier so stochastickou volatilitou
10:25Ján Duraš:Maximum Entropy Econometrics
10:50Eva Jičínská:Nékteré odhady strukturalních změn
11:15Miloš Kopa:Úžitkové funkce so zmenami
11:40Alexander Savin:Algoritmus na výpočet minimaxne optimálneho návrhu regresného experimentu
12:05Ľubomír Schmidt:Model špekulatívnych menových útokov
12:30Matěj Stránský:Vliv výpočetních podkladů v životním pojištění
12:55Konec dopolední části prezentace

14:00Michal Vyoral:Frakcionalní Brownův pohyb
14:25Svatava Vyvialová:Stabilita v úlohách vícekriteriálního stochastického programování
14:50Konec odpolední části prezentace

Sekce S3 Matematické struktury

10:00Jakub Černý, Zdeněk Dvořák
Vít Jelínek, Jan Kára
Pavel Podbrdský:Hrací barevnost orientovaných grafů
10:25Alžběta Haková:The structure of variational first-order partial differential equations
10:50Diana Piguetová:Infinite Coloring of the Finite Subsets of the Natural Numbers
11:15Jan Štola:Viditelnostní reprezentace úplných grafů
11:40Milan Tuhársky:Analógia Kotzigovej vety pre veľké normálne mapy
12:05Konec prezentace

Sekce S4 Teoretická informatika

10:00Jan Kára:Horní odhad na velikost read-once binárních rozhodovacích diagramů pro problém EAR_n
10:25Barbara Klimszová:PM-kolonie
10:50Martin Králik:Some Properties of Deterministic g-Systems
11:15Richard Kráľovič:Time and Space Complexity of Reversible Pebbling
11:40Dušan Krcho:Non-determinism in Generative Systems
12:05Branislav Kusý:Algorithm Determining the Maximal Genus of Signed Graphs
12:30Zuzana Rjašková:Electronic Voting Scheme
12:55Konec prezentace

Sekce S5 Aplikovaná matematika

10:00Tomáš Fürst:Vnitřní strukturalizace v deformovaných materiálech
10:25Miloš Hašan:Subclasses of F-rep Surfaces Allowing for Faster Rendering
10:50Michal Josífko:Numerické řešení skalární konvektivní difúzní rovnice pomocí kombinované metody konečných objemů a konečných prvků
11:15Karol Magda:Discrete models of country formation
11:40Tomáš Neustupa:Numerické řešení proudění profilovými mřížemi
12:05Mariana Remešíková:Použitie numerických metód v ulohách infiltrácie
12:30Peter Sebestyén:Multiple Robots in Space: an Adaptive Eco-Grammar Model
12:55Konec dopolední části prezentace

14:00Peter Strežo:Konjunktory vo fuzzy logike
14:25Karel Švadlenka:Řešení rovnic popisujících příjem živin kořeny rostlin
14:50Miriam Švaralová:Matematické metódy denotačnej analýzy
15:15Josef Uchytil:Gaussova kvadratura na kruhu a kouli
15:40Vítězslav Vlček:Dvojrozměrná frekvenční a směrová filtrace pomocí diskrétní Fourierovy transformace
16:05Konec odpolední části prezentace