Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Seznam prací závěrečné přehlídky soutěžeSekce S1 Matematická analýza

Rostislav Černý:Laslettova transformace pro Booleův model
Marek Lampart:Two types of chaos and relation between them
Andrea Mesiarová:Triangular subnorms
Pavel Rucki:Irrationality and Transcendence of Infinite Series
Vít Špinka:Konstrukce neseparabilního polynomiálně reflexivního Banachova prostoru
Jan Vybíral:Optimality of Function Spaces for Boundedness of Linear Operators and Sobolev Embeddings

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

Mária Alexová:Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier so stochastickou volatilitou
Ján Duraš:Maximum Entropy Econometrics
Eva Jičínská:Nékteré odhady strukturalních změn
Miloš Kopa:Úžitkové funkce so zmenami
Alexander Savin:Algoritmus na výpočet minimaxne optimálneho návrhu regresného experimentu
Ľubomír Schmidt:Model špekulatívnych menových útokov
Matěj Stránský:Vliv výpočetních podkladů v životním pojištění
Michal Vyoral:Frakcionalní Brownův pohyb
Svatava Vyvialová:Stabilita v úlohách vícekriteriálního stochastického programování

Sekce S3 Matematické struktury

Jakub Černý, Zdeněk Dvořák
Vít Jelínek, Jan Kára
Pavel Podbrdský:Hrací barevnost orientovaných grafů
Alžběta Haková:The structure of variational first-order partial differential equations
Diana Piguetová:Infinite Coloring of the Finite Subsets of the Natural Numbers
Jan Štola:Viditelnostní reprezentace úplných grafů
Milan Tuhársky:Analógia Kotzigovej vety pre veľké normálne mapy

Sekce S4 Teoretická informatika

Jan Kára:Horní odhad na velikost read-once binárních rozhodovacích diagramů pro problém EAR_n
Barbara Klimszová:PM-kolonie
Dušan Krcho:Non-determinism in Generative Systems
Martin Králik:Some Properties of Deterministic g-Systems
Richard Kráľovič:Time and Space Complexity of Reversible Pebbling
Branislav Kusý:Algorithm Determining the Maximal Genus of Signed Graphs
Zuzana Rjašková:Electronic Voting Scheme

Sekce S5 Aplikovaná matematika

Tomáš Fürst:Vnitřní strukturalizace v deformovaných materiálech
Miloš Hašan:Subclasses of F-rep Surfaces Allowing for Faster Rendering
Michal Josífko:Numerické řešení skalární konvektivní difúzní rovnice pomocí kombinované metody konečných objemů a konečných prvků
Karol Magda:Discrete models of country formation
Tomáš Neustupa:Numerické řešení proudění profilovými mřížemi
Mariana Remešíková:Použitie numerických metód v ulohách infiltrácie
Peter Sebestyén:Multiple Robots in Space: an Adaptive Eco-Grammar Model
Peter Strežo:Konjunktory vo fuzzy logike
Karel Švadlenka:Řešení rovnic popisujících příjem živin kořeny rostlin
Miriam Švaralová:Matematické metódy denotačnej analýzy
Josef Uchytil:Gaussova kvadratura na kruhu a kouli
Vítězslav Vlček:Dvojrozměrná frekvenční a směrová filtrace pomocí diskrétní Fourierovy transformace