Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Složení odborných porot závěrečné přehlídky soutěžeSekce S1 Matematická analýza

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
LABO-KAP
FP TUL
Hálkova 6
461 17 Liberec

Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
katedra matematiky
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.
MÚ AV ČR
Žitná 25
110 00 Praha 1

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav
Slezská univerzita
746 01 Opava

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

RNDr. Petr Lachout, CSc.
KPMS MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín

RNDr. Ivo Moll, CSc.
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Fakulta stavební VUT
Žižkova 17
602 00 Brno

RNDr. Jan Picek, CSc.
Katedra aplikované matematiky
Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6
461 17 Liberec

Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika

Sekce S3 Matematické struktury

Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Matematický ústav SU
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc.
Insitut Matematiky a Informatiky
Matematický ústav SAV
Severna 5
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Katedra matematiky FJFI
Trojanova 13
120 00 Praha 2

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Katedra aplikované matematiky
MFF UK Praha
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1

Sekce S4 Teoretická informatika

Mgr. Tomáš Kaiser, Dr.
Katedra matematiky ZČU
Unevrzitní 8
306 14 Plzeň

Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Fakulta informatiky MU
Botanická 68a
602 00 Brno

RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
Matematický ústav AV ČR
Žitná 25
110 00 Praha 1

RNDr. Petr Savický, CSc.
Ústav informatiky AV ČR
Pod vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8

Sekce S5 Aplikovaná matematika

RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
KAM FEI VŠB-TU Ostrava
Tř. 17. listopadu
708 33 Ostrava--Poruba

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
Katedra matematiky ZČU
P.O.Box 315
306 14 Plzeň

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.
KNM MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín

Doc. RNDr. Jan Franců, CSc.
Ústav matematiky FSI VUT
Technická 2
616 69 Brno