Public Lecture in the Learned Society of the Czech Republic


CESTY

April 3, 16.00

Public lecture (in Czech) by Martin Loebl

organised by the Learned Society of the Czech Republic, Národní 1009/3, Prague 1.

Chtěl bych vyprávět několik příběhů hledání cest. Začnu Eulerovým pozorováním o procházení hran grafu uzavřenou procházkou. Tento  příběh  pokračuje úvodem do teorie složitosti algoritmů a  příběhem obchodního cestujícího. Pokračujeme potom problémem  existence  krátkých  cyklů  směrem  k  problému zimní údržby  silnic, odkud se přirozeně dostaneme k hypotéze o vnořování grafů na pseudoplochy, známé jako „directed cycle double cover conjecture“. Potom se vrátíme se k Eulerovu pozorování ukázáním souvislostí s  Isingovým  problémem  z  oblasti  statistické fyziky. Dalším  příběhem,  pokud  čas dovolí, bude příběh Borůvkovy elektrifikace Moravy.