[an error occurred while processing this directive]

Kombinatorický seminář v letech minulých

V letním semestru 2003/04 se seminář konal ve středu od 12:20 v posluchárně E5. Seminář vedli Jiří Fiala a Pavel Valtr. V pristim semestru ho povedou Martin Mares a Robert Samal.

Program semináře v LS 2003/04

Články nabízené k referování

Kombinatorický seminář je seminář pro studenty 2.-5. ročníku, zaměřený na výchovu k týmové práci pomocí řešení vhodných, často dosud neřešených úloh z různých oborů kombinatoriky, např. z teorie grafů nebo kombinatorické geometrie. Vybírány jsou zejména snadno formulovatelné problémy nevyžadující speciální znalosti. Součástí semináře je rovněž četba a referování odborných článků účastníky semináře. Každoročně je pro studenty Kombinatorického semináře pořádána Jarní škola kombinatoriky. Kód semináře je DMI022.


Archív: Program semináře v ZS 2003/04

[an error occurred while processing this directive]