STTI'03 - Současné trendy teoretické informatiky

Praha, vila Lanna, 22. - 23. května 2003

vila Lanna

Specifikem soucasne teoretické informatiky je publikování na výběrových mezinárodních konferencích (např. STOC, FOCS, SODA, ESA, ICALP, MFCS, WG, GD, STACS, SWAT, WADS ISAAC a COCOON. ). Na takových konferencích je typicky dvojnásobný a často vyšší poměr přihlášených vůči přijatým příspěvkům, a proto jsou přijetí měřítkem úspěšnosti vědecké práce. Na konferenci STTI vystoupí převážně mladí čeští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na mezinárodních akcích. Dnes se představí na domácí scéně a naše široká informatická veřejnost bude mít možnost poznat, jakým výsledkům se dostává mezinárodního uznání. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o těchto mezinárodních konferencích formou informativní besedy a distribuce informačních materiálů. Věříme, že konference splní svůj účel a povzbudí mladé české informatiky k intenzivní účasti v mezinárodní soutěži.

Konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština.

Plenární přednášky

Jako zvaný řečník vystoupí prof. Juraj Hromkovič z Univerzity v Cáchách (SRN), který přednese přednášky:

Program konference

Důležitá data

Programový výbor

Místo konání

Vila Lanna, účelové zařízení AV ČR, V sadech 1, Praha 6.
Na místo konání se lze dostat např. ze stanice metra Hradčanská.

Organizátor

Institut teoretické informatiky UK Praha, za podpory projektu LN00A056 podporovaného Ministerstvem školství České republiky, společně s řešiteli projektu - Ústavem informatiky AV ČR, Matematickým ústavem AV ČR a Západočeskou univerzitou Plzeň.

Konferenční poplatek

Není. Mimopražským účastníkům se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Únor 2002 stti2003@iti.mff.cuni.cz