Seminář z aproximačních a online algoritmů
Seminar on Approximation and Online Algorithms

Petr Kolman, Morteza Monemizadeh, Jiří Sgall

Doba a místo konání [Time and place]

ÚMLUVA [SCHEDULING MEETING]: v ZS 2015 se koná v úterý [Tuesday] 6. 10. od 14:00 v S4

Oznámení o seminářích se distribuuje pomocí mailing listu, do kterého se můžete zapsat na adrese https://kam.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/algo-seminar-l.
You can subscribe to the mailing list with the seminar anouncement at https://kam.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/algo-seminar-l.

Kontakt

http://kam.mff.cuni.cz/~kolman/, tel. 951 554 155;
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/, tel. 951 554 293.

Nejbližší program semináře [Next program]

?. 10. 2015 (?Pondělí [Monday], ?, MFF UK Malá Strana S8)


Předběžný další program [Preliminary future program]

Další články pro ZS 2014 [More papers proposed for this semester]

Anupam Gupta and Amit Kumar: Greedy Algorithms for Steiner Forest. STOC 2015. Also http://arxiv.org/abs/1412.7693.

Chidambaram Annamalai, Christos Kalaitzis and Ola Svensson: Combinatorial Algorithm for Restricted Max-Min Fair Allocation. SODA 2015. Also http://arxiv.org/abs/1409.0607.

Guru Guruganesh, Laura Sanita, Chaitanya Swamy: Region-Growing and Combinatorial Algorithms for k-Route Cut Problems. (k dispozici mailem)

Deeparnab Chakrabarty, Sanjeev Khanna and Shi Li: On Restricted Assignment Makespan Minimization. SODA 2015. Also http://arxiv.org/abs/1410.7506.Anupam Gupta and Amit Kumar: Greedy Algorithms for Steiner Forest. STOC 2015. Also http://arxiv.org/abs/1412.7693.

Gábor Braun, Sebastian Pokutta, Daniel Zink: Inapproximability of combinatorial problems via small LPs and SDPs. STOC 2015.

Samozřejmě, jako vždy, jsou vítany jsou i další náměty, zejména pak prezentace vlastních výsledků účastníků semináře.

Další články, o kterých jsme uvažovali, zbylé z minulého semestru atd.
[Additional proposed papers, leftovers from the last semester]

Lorenzo Orecchia, Zeyuan Allen Zhu: Flow-Based Algorithms for Local Graph Clustering. SODA 2014. Also http://arxiv.org/abs/1307.2855.
(referuje Martin Koutecký?)

Marcin Mucha and Maxim Sviridenko: No-Wait Flowshop Scheduling is as Hard as Asymmetric Traveling Salesman Problem. ICALP 2013. Also http://arxiv.org/abs/1302.2551.

Martin Aumuller and Martin Dietzfelbinger:  Optimal Partitioning for Dual Pivot Quicksort. ICALP 2013. Also http://arxiv.org/abs/1303.5217 and slides.

Susanne Albers, Matthias Hellwig: Semi-online scheduling revisited. Theor. Comput. Sci. 443: 1-9 (2012).

Chandra Chekuri, Alina Ene: Poly-logarithmic Approximation for Maximum Node Disjoint Paths with Constant Congestion. SODA 2013.

Hyung-Chan An, Robert Kleinberg, David B. Shmoys: Improving Chrisofides' Algorithm for the s-t Path TSP. STOC 2012.

Subash Khot: On the Unique Games Conjecture. In Proc. 25th Complexity (CCC), 99-121, 2010.

Luca Trevisan: On Khot's unique games conjecture. Bull. Amer. Math. Soc. 49 (2012), 91-111.


Předchozí program semináře [Past program]