nepřihlášený uživatel Přihlásit.

Předměty ve sbírce úloh

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, podívejte se do nápovědy.


Lineární algebra I a II

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.

Matematická analýza I a II

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.

Diskrétní matematika

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.

Kombinatorika a grafy I

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.

Kombinatorika a grafy II

Podle kurzu vedeného D. Králem v ZS 2008-09

Optimalizační metody

Lineární programování, polyedrální kombinatorika a další

Linear algebra I and II

Exercises for the computer science 1st grade courses on MFF UK.


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon