nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Diskrétní matematika

Diskrétní matematika

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.


Matematická indukce Vlastnosti množin Relace
Částečná uspořádání Kombinační čísla Kombinatorické počítání
Princip inkluze a exkluze Základy pravděpodobnosti Úvod do teorie grafů
Stupně vrcholů Stromy, kostry Rovinné grafy
Barevnost grafů Algoritmy pro stromy Grafy - souvislost
Grafy - matice sousednosti Dirichletův princip a Ramseovy věty Cirkulace a prostor cyklů
Grafy - nezařazeno


Lámaní tabulky čokolády kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon