nepřihlášený uživatel Přihlásit.
Sbírka > Diskrétní matematika

Diskrétní matematika

Úlohy k základnímu kurzu pro 1. ročník informatiky MFF UK.


Matematická indukce Vlastnosti množin Relace
Ekvivalence Částečná uspořádání Kombinační čísla
Kombinatorické počítání Princip inkluze a exkluze Základy pravděpodobnosti
Úvod do teorie grafů Stupně vrcholů Stromy, kostry
Rovinné grafy Barevnost grafů Algoritmy pro stromy
Grafy - souvislost Grafy - matice sousednosti Dirichletův princip a Ramseovy věty
Cirkulace a prostor cyklů Grafy - nezařazeno


Lámaní tabulky čokolády kreativní teoretický středně těžký
 
a)
b)


Vytvořeno 2006-2008 v rámci bakalářské práce © Jan Šaršon