Informace k prednasce "Linearni algebra I" (zimni semestr 2000/2001; Jiri Matousek, KAM)

Priblizna osnova je na oficialni strance v Karolince, konkretni probrana latka a doporucene priklady jsou na teto strance.

Nektere prameny a odkazy

K linearni algebre je spis prilis mnoho pramenu a ucebnic, nez ze by se nedostavaly. Vsechny musi pokryt vicemene tytez nejzakladnejsi pojmy a vysledky, ale lisi se mirou prehlednosti a elegance, a take tim, jakym posluchacum jsou urceny. Pri vyberu doporucuji jistou opatrnost, spatnych ucebnic je mozna vice nez dobrych.

Typograficke konvence

HTML, zakladni jazyk popisu webovych stranek, nepodporuje prilis matematicke formulky. Nektere veci budu zapisovat bez specialnich znaku trochu nezvyklym zpusobem (prevzatym ze systemu TeX).

Prednaska 2/X/2000

Linearni rovnice a hlavne soustavy linearnich rovnic

Prednaska 9/X/2000

Gaussova eliminacni metoda

Doporucene priklady: vyresit nekolik konkretnich soustav Gaussovou eliminaci; napsat program pro Gaussovu eliminaci.

Operace s maticemi, specialni typy matic

Prednaska 15/X/2000

Zakladni algebraicke struktury: grupa, okruh, teleso

Doporucene priklady: Jednotkovy prvek a inverzni prvky v grupe jsou urceny jednoznacne. Grupa, v niz a*a=e pro vsechna a, je abelovska. Zadani konecne grupy (telesa, okruhu) tabulkou, najit vsechny grupy s 3 a 4 prvky, priklad nekomutativni konecne grupy (6 prvku), diskutovat priklady konkretnich struktur, proc jsou/nejsou grupami, okruhy, telesy.

Prednaska 23/X/2000

Doporucene priklady: Overovat podrobne ze uvedene priklady jsou skutecne okruhy ci telesy; u slozitejsich presne napsat definice operaci.  Najit GF(4) (tj. tabulky operaci).
 

Vektorove prostory

Prednaska 30/X/2000

Doporucene priklady:  overit axiomy vektoroveho prostoru pro ruzne priklady, rozmyslet si jak poznat linearni zavislost/nezavislost pro dany soubor vektoru z R^n (pomoci soustav lin. rovnic). Najid priklad ze sjednoceni dvou podprostoru prostoru V nemusi byt podprostorem. Trochu tezsi:  sjednoceni dvou podprostoru je podprostor jen kdyz je jeden z nich obsazen v druhem.

Prednaska 6/XI/2000

Baze a systemy generatoru

Doporucene priklady: rozhodovat o linearni zavislosti/nezavislosti daneho systemu vektoru, vyjadrovat dany vektor jako linearni kombinaci jinych, hledat baze. Pokrocilejsi: zkusit si rozmyslet, co z dosud probrane teorie vektorovych prostoru funguje napr. v modulu Z nad Z a co nikoliv.
 

Prednaska 13/XI/2000

Linearni zobrazeni

Prednaska 20/XI/2000

Doporucene priklady: Ujasnit si, jak vypadaji matice zakladnich typu linearnich zobrazeni v R^2 (projekce na danou primku prochazejici 0, otoceni kolem 0, osova symetrie podle dane primky prochazejici 0), jak vypadaji matice rotace o dany uhel kolem jedne ze souradnicovych os vR^3.

Prednaska 27/XI/2000

Doporucene priklady: nakreslit si priklady eulerovskych mnozin v konkretnim grafu, jejich soucet, nejakou kostru, nekolik elementarnich kruznic vzhledem k teto kostre, napsat bazi prislusneho vektoroveho prostoru kruznic, vyjadrit danou eulerovskou mnozinu v teto bazi. Pro linearni zobrazeni dane matici vzhledem k nejakym bazim vypocitat matici vzhledem k jinym bazim.

Prednaska 4/XII/2000

Geometrie linearnich zobrazeni a matice

Doporucene priklady:  Najit matici prechodu pro dve dane baze R^n. Pro linearni zobrazeni R^m->R^n s danou matici najit jadro (jeho dimenzi a nejakou bazi) a obraz (zase dimenzi a bazi).  Pro zmenu zkusit tez pocitani nad jinym telesem nez R, treba nad Z_3.

Prednaska 11/XII/2000

Prednaska 18/XII/2000

Prednaska 8/I/2001

Pripadne e-maily posilejte na uzivatelske jmeno "matousek" v domene "kam.mff.cuni.cz" .