Jenda Hadrava – domácí stránka


Výuka v letním semestru 2016/2017:

Cvičení z Úvodu do UNIXu (čtvrtek od 14.00 v SU2) [NSWI095]

Výuka v zimním semestru 2016/2017:

Cvičení z Objektově orientovaného programování (čtvrtek od 9.00 a od 10.40 v K11) [NMIN201]

Různé:

Setkávání k principům počítačů v zimním semestru 2016/2017 (v malé klubovně kolejí 17. listopdau; středy od 20.00)

Matematická tabulka