Cvičení z Kombinatorické a výpočetní geometrie I - 16/17

English version (Anglická verze)

Přednáška se v zimním semestru koná ve čtvrtek od 12:20 v S9, cvičení ve čtvrtek od 14:00 v S5.

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie I probíhá nepravidelně podle rozpisu termínů cvičení, který je uveden níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Na řešení série je dán zpravidla čas čtyři týdny. U těžších příkladů bude tři týdny po zadání uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat.

Na cvičeních budou zadány některé lehčí příklady, které slouží především k osvojení si pojmů z přednášky. Za vyřešení každého z nich během cvičení je možné získat jeden bod. Na zápočet je potřeba získat alespoň 30 bodů, na splnění zkoušky stačí 65 bodů. Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.

Chcete-li vidět výsledky svého snažení na webu, zvolte si nějakou přezdívku a napište ji na odevzdávané řešení (společně se svým jménem), případně nám ji pošlete e-mailem. Bez ní nebudeme/nemůžeme vaše výsledky zveřejňovat. Řešení v den nápovědy nebo cvičení odevzdávejte před přednáškou. Pro řešení zaslaná e-mailem je rozhodující čas odeslání do 12:20. Elektronická řešení doporučujeme posílat oběma cvičícím zároveň.

Případné nejasnosti, nalezené chyby v zadání a jiné dotazy týkající se cvičení směřujte na Marka Karpilovského (karpilo zavináč iuuk.mff.cuni.cz) nebo Honzu Kynčla (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz).Série příkladů

Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadlineStav
1. Konvexní množiny CZ, EN 6.10.2016 27.10.2016 3.11.2016 uzavřená
2. Věty Hellyho typu a věta o sendviči CZ, EN 20.10.2016 17.11.2016 24.11.2016 uzavřená
3. Průsečíková čísla a počítání incidencí CZ, EN 3.11.2016 1.12.2016 uzavřená
4. Dualita a mnohostěny CZ, EN 24.11.2016 15.12.2016 22.12.2016 uzavřená
5. Mnohostěny, arrangementy a Voroného diagramy CZ, EN 1.12.2016 5.1.2017 uzavřená
6. Bonusová série CZ, EN 10.1.2017 10.2.2017 otevřená

Plán (zimní semestr)

6.10.2016 zadání první série, cvičení
20.10.2016 zadání druhé série, cvičení
27.10.2016 nápověda k první sérii na konci přednášky
3.11.2016 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
17.11.2016 nápověda ke druhé sérii e-mailem
24.11.2016 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
1.12.2016 zadání páté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
15.12.2016 nápověda ke čtvrté sérii na konci přednášky
22.12.2016 cvičení, deadline pro odevzdání čtvrté série
5.1.2017 cvičení, deadline pro odevzdání páté série

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)