Cvičení z Kombinatorické a Výpočetní geometrie I a II - 11/12

Informace

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie I a Kombinatorická a Výpočetní geometrie II probíhá nepravidelně. Podrobný rozpis termínů bude upřesňován níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Za vyřešené příklady odevzdané před nápovědou obdrží student dvojnásobek bodů, za příklady odevzdané po nápovědě ale před prozrazením řešení standardní počet bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičtou (standardní) body získané před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat. Nápověda bude dána zpravidla týden až dva po zadání příkladů, řešení o další týden později. Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z maximálního počtu bodů (bývá to něco přes 50 bodů). Některé obtížnější příklady mohou být ohodnoceny bonusovými body, které se nepočítají do maximálního počtu bodů a neovlivňují tak čtvrtinový limit na zápočet.

Cvičení vedli Honza Kynčl a Zuzka Safernová.

Série příkladů

Zimní semestrZadáníZadánoNápovědaDeadlineStav
1. Konvexní množiny ps pdf 10.10.2011 24.10.2011 31.10.2011 uzavřena
2. Věty Hellyho typu ps pdf 17.10.2011 31.10.2011 7.11.2011 uzavřena
3. Počítání incidencí ps pdf 31.10.2011 14.11.2011 21.11.2011 uzavřena
4. Minkowského věta, dualita ps pdf 14.11.2011 28.11.2011 5.12.2011 uzavřena
5. Mnohostěny ps pdf 28.11.2011 12.12.2011 19.12.2011 uzavřena
6. Voroného diagramy a arrangementy ps pdf 12.12.2011 3.1.2012 9.1.2012 uzavřena
7. Bonusová série ps pdf 11.1.2012 6.2.2012 13.2.2012 uzavřenaLetní semestrZadáníZadánoNápovědaDeadlineStav
1. Polynomy a Počítání incidencí II ps pdf 12.3.2012 26.3.2012 2.4.2012 uzavřena
2. Algebraické metody ps pdf 26.3.2012 12.4.2012 23.4.2012 uzavřena
3. Algebraické metody II ps pdf 16.4.2012 30.4.2012 7.5.2012 uzavřena
4. Davenport-Schinzelovy posloupnosti ps pdf 30.4.2012 14.5.2012 21.5.2012 uzavřena


Plán (letní semestr)

12.3.2012 zadána první série
26.3.2012 nápověda k první sérii, zadána druhá série
2.4.2012 cvičení od 10:40 v S8, deadline pro odevzdání příkladů první série
12.4.2012 nápověda k druhé sérii
16.4.2012 zadána druhá série
23.4.2012 cvičení od 10:40 v S8, deadline pro odevzdání příkladů druhé série
30.4.2012 zadána čtvrtá série,
nápověda ke třetí sérii (e-mailem)
7.5.2012 cvičení od 10:40 v S8, deadline pro odevzdání příkladů třetí série
14.5.2012 nápověda ke čtvrté sérii (e-mailem)
21.5.2012 cvičení od 10:40 v S8, deadline pro odevzdání příkladů čtvrté série

Plán (zimní semestr)

10.10.2011 zadána první série příkladů
17.10.2011 zadána druhá série příkladů
24.10.2011 nápověda k první sérii po přednášce (v S4, případně v S6)
31.10.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů první série,
cvičení od 10:40 v S6, nápověda ke druhé sérii, zadána třetí série
7.11.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů druhé série,
cvičení od 10:40 v S6
14.11.2011 nápověda ke třetí sérii po přednášce, zadána 4.série
21.11.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů třetí série,
cvičení od 10:40 v S6
28.11.2011 nápověda ke čtvrté sérii po přednášce, zadána pátá série
5.12.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů čtvrté série,
cvičení od 10:40 v S6
12.12.2011 nápověda k páté sérii po přednášce
19.12.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů páté série,
cvičení od 10:40 v S6
3.1.2011 nápověda k šesté sérii
9.1.2011 deadline 9:00 pro odevzdání příkladů šesté série,
cvičení od 10:40 v S6

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)