Cvičení z Kombinatorické a Výpočetní geometrie I a II - 06/07

Informace

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie I probíhá nepravidelně. Podrobný rozpis termínů bude upřesňován níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Za vyřešené příklady odevzdané před nápovědou obdrží student dvojnásobek bodů, za příklady odevzdané po nápovědě ale před prozrazením řešení standardní počet bodů. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat. Nápověda bude dána zpravidla týden až dva po zadání příkladů, řešení o další týden později. Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z maximálního počtu bodů (bývá to něco kolem padesáti bodů).

Cvičení vedli Kuba Černý, Honza Kynčl a Aleš Přívětivý.

Série příkladů

Zimní semestrZadáníZadánoNápovědaDeadlineStav
1. Oddělovací, Radonova a Hellyho věta ps pdf 11.10.2006 25.10.2006 1.11.2006 uzavřena
2. Caratheodoryho věta, afinní podprostory a mnohoúhelníky ps pdf 18.10.2006 25.10.2006 1.11.2006 uzavřena
3. Dualita ps pdf 1.11.2006 8.11.2006 15.11.2006 uzavřena
4. Konvexní mnohostěny ps pdf 8.11.2006 15.11.2006 22.11.2006 uzavřena
5. Voroného diagramy ps pdf 15.11.2006 6.12.2006 13.12.2006 uzavřena
6. Arrangementy ps pdf 6.12.2006 20.12.2006 3.1.2007 uzavřena
7. Počítání incidencí ps pdf 20.12.2006 3.1.2007 10.1.2007 uzavřenaLetní semestrZadáníZadánoNápovědaDeadlineStav
1. Vnořování metrických prostorů ps pdf 28.2.2007 7.3.2007 14.3.2007 uzavřena
2. Dolní odhady na distorzi ps pdf 14.3.2007 21.3.2007 28.3.2007 uzavřena
3. Hranová expanze, normální rozdělení ps pdf 28.3.2007 25.4.2007 2.5.2007 uzavřena
4. Davenport-Schinzelovy posloupnosti ps pdf 2.5.2007 9.5.2007 23.5.2007 uzavřena


Plán (zimní semestr)

11.10.2006 zadána první série příkladů
18.10.2006 zadána druhá série příkladů
25.10.2006 nápověda k první a druhé sérii příkladů
1.11.2006 cvičení, deadline pro první a druhou sérii příkladů a jejich vyřešení, zadána třetí série
8.11.2006 zadána čtvrtá série příkladů, nápověda ke třetí sérii
15.11.2006 cvičení, deadline pro třetí sérii příkladů a jejich vyřešení, nápověda ke čtvrté sérii, zadána pátá série
22.11.2006 cvičení, deadline pro čtvrtou sérii příkladů a jejich vyřešení
6.12.2006 nápověda k páté sérii příkladů, zadána šestá série
13.12.2006 cvičení, deadline pro pátou sérii příkladů a jejich vyřešení, zadána sedmá série
20.12.2006 nápověda k šesté sérii příkladů
3.1.2007 cvičení, deadline pro šestou sérii příkladů a jejich vyřešení, nápověda pro sedmou sérii
10.1.2007 cvičení, deadline pro sedmou sérii příkladů a jejich vyřešení

Plán (letní semestr)

28.2.2007 zadána první série
7.3.2007 nápověda k první sérii příkladů
14.3.2007 cvičení, deadline pro první sérii příkladů a jejich vyřešení, zadána druhá série
21.3.2007 nápověda k druhé sérii
28.3.2007 cvičení, deadline pro druhou sérii příkladů a jejich vyřešení, zadána třetí série
25.4.2007 nápověda ke třetí sérii
2.5.2007 cvičení a po něm ještě přednáška, deadline pro 3. a 4. úlohu třetí série, zadána čtvtá série
9.5.2007 cvičení a po něm ještě přednáška, deadline pro 1. a 2. úlohu třetí série, nápověda ke čtvrté sérii

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)